Detailing vozů HistoriCCars

Po náročné přepravě vozů z USA, kdy vozy absolvují nejdříve dlouho pozemní cestu truckem, často přes několik států, se naše auta dostávají do přístavu v New Yorku. Po té vozy čekají na celní odbavení v celních skladech i několik dní. Teprve po celní kontrole je možné naložit vůz do kontejneru a ušetřit ho tak dalším případným znečištěním či dokonce poškozením.
Po tak dlouhé cestě je nutné provedení vyčištění celého vozu, konzervace kožených interiérů a hlavně pak rozleštění a konzervace laku.
O naše vozy pečuje Denny´s Detailing Care Lány. Doporučujeme!!!

If you are interested in this car, fill out this form:

Similar Vehicles