Logo Toman Motors

Ochrana osobních údajů

K přístupu na naše webové stránky není nutná registrace. Pro komunikaci s námi můžete využít náš kontaktní formulář. Pokud se rozhodnete kontaktní formulář využít, staneme se správci vašich osobních údajů. Abychom mohli adekvátně reagovat na váš dotaz, budeme zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 1 roku, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tj. na základě tzv. oprávněného zájmu.

Pokud se registrujete pro zasílání newsletterů, udělujete společnosti Toman Motors s.r.o. až do odvolání svůj souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění, se zpracováním osobních údajů sdělených v kontaktním formuláři, a to za účelem realizace marketingových akcí, zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o akcích společnosti Toman Motors s.r.o. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Registrovaný souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Toman Motors s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění. Společnost Toman Motors s.r.o. je oprávněna osobní údaje poskytnout k výše uvedenému účelu za podmínek tohoto souhlasu svým smluvním partnerům.

Přehled těchto osob je k dispozici v pobočce organizační složky Toman Motors s.r.o., na adrese Lipovská 437, 155 21 Praha 5, Česká republika. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: Lipovská 437, 155 21 Praha 5, Česká republika nebo e-mailem na adrese jiri.toman@tomanmotors.com.

Naše webové stránky využívají tzv. cookies. Cookies umožňují webové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě a využít je, pokud si naše webové stránky zobrazíte v budoucnu. Využíváme cookies, které jsou nezbytně nutné pro technické zajištění provozu našich webových stránek, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tj. na základě tzv. oprávněného zájmu. Využíváme také cookies, které nejsou pro zajištění provozu webových stránek nezbytné, ale pomáhají nám například analyzovat návštěvnost na našich webových stránkách. Tyto cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR, tj. na základě souhlasu. Žádost o udělení tohoto souhlasu se vám zobrazí v dolní části webových stránek při jejich návštěvě. Naše webové stránky také využívají reklamní systémy externích společností. Ty nám umožňují ukazovat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích těchto společností.